Zwroty i reklamacje

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać oczekiwań, klient ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych- zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) "Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej".
Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot produktu w jego oryginalnym stanie i nieużywanego, czystego, nieuszkodzonego, "pozbawionego zapachu" (np. kremu, perfum, itp.), z metkami w nienaruszonym stanie (tj. miejscu zamieszczonym przez producenta).


Zapakowane produkty należy odesłać na adres:
NESSA Kotynia, Stróżna Sp. J.
Ul Zakrzewska 6

42-100 Kłobuck
z dopiskiem "ZWROT"


Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci specyfikacji zamówienia otrzymanego z towarem z wypełnionym formularzem(KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU) dołączonego do paczki. Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi.


Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Kupującego.

Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.

Nie prowadzimy wymiany produktów na inny produkt lub rozmiar. Wymiana towaru polega na zwrocie wybrancyh artykułów (14 dni na zwrot od dnia otrzymania paczki), następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia. Postępuj zgodnie z procedurą zwrotu.

W przypadku zamówień z Odbiorem Osobistym istnieje możliwość przymierzenia produktów na miejscu w salonie firmowym. Po zakupie z przymierzeniem produktów na miejscu nie ma możliwości zwrotów i wymian.


Reklamacje
Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz(KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ REKLAMACJI)

Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:
NESSA Kotynia, Stróżna Sp. J.
Ul Zakrzewska 6
42-100 Kłobuck
z dopiskiem "reklamacja"


Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 14 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji.
W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.
 
REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PO 25 GRUDNIA 2014 ROK
PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu rękojmi
DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku
PODSTAWA PRAWNA ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
PODSTAWOWE PRZESŁANKI
 
Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
ODPOWEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY
UPRAWNIENIA KONSUMENTA
Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady (uszkodzenie mechaniczne). Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe (uszkodzenie mechaniczne) albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz. Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:
NESSA Kotynia, Stróżna Sp. J.
Ul Zakrzewska 6
42-100 Kłobuck
TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
KOSZTY REKLAMACYJNE Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.
TERMIN ODPOWIEDZI SPRZEDAWCY NA ZŁOŻONĄ REKLAMACJI
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami
TERMIN GWARANCJI PRODUKTU Termin gwarancji produktu wynosi dwa lata od dnia otrzymania przez Konsumenta produktu.