Realizacja projektu POIR.03.04.00-24-0678/20-00
 
Tytuł projektu:
 
NESSA – REAKTYWACJA
 
Cel projektu:
 
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
 
Beneficjent:
 
"NESSA" Ewa Kotynia
 
 
Planowane efekty: Zaspokojenie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 83 825,73 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 83 825,73 PLN
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020